Mēs galvenokārt specializējamies jaudas skalošanā un apkures ūdens pilnā demineralizācijā saskaņā ar VDI standartu visām HVAC sistēmām. Tā ir būtiska darbība, lai apkures sistēma darbotos ilgu laiku. Taču citu kļūmju gadījumā vai tad, ja ir nepieciešama regulāra apkope, mūsu profesionāļi ir gatavi Jums palīdzēt

Visās mūsu darbībās mēs ievērojam īpašu rokasgrāmatu, kas sastāv no trīs daļām, ūdens sildīšanas sistēmām, ko 2009. gadā izstrādāja Vācijas Inženieru asociācija (Verein Deutscher Ingenieure). Tajā ir aprakstītas autoritatīvās vadlīnijas ūdens radīto bojājumu novēršanai Eiropas apkures sistēmās.

Korozijas bojājumu iespējamība ir ierobežota, ja tiek ievēroti šādi parametri:

  • Pareiza plānošana un nodošana ekspluatācijā
  • Pareiza sistēmas noblīvēšana no skābekļa ievadīšanas
  • Pareiza spiediena kontroles sistēmas konstrukcija
  • Ikdienas apkope
  • Pareizas apkures ūdens īpašības
Saskaņā ar standartu augstas kvalitātes apkures ūdenim ir šādas īpašības raksturlielumi:

 - Zema elektrovadītspēja (<100 μS/cm)

 - Zems skābekļa saturs (<0,1 mg/l)

 - pH no 8,2 līdz 10,0 *


* Alumīnija detaļām 6,5–8,5.